理查德米勒RM 022陀飞轮亚洲版

2022-05-02

理查德米勒RM 022陀飞轮亚洲版

期近将举办的2015“钟表与古迹”亚洲高级钟表展上,瑞士制表品牌Richard Mille理查德米勒将会展出全新RM 022重磅航行器双时区陀飞轮手表的亚洲版,以NTPT碳纤维制造。

RM 022接纳手动上链陀飞轮机芯 ,备有时、分及双时区功效。表盘11时与12时之间设有动力贮存显示(70小时) 。表盘的双时区显示器以极其繁杂的技能制造,但用法简朴,轻易操作。手表中心的透明蓝宝石水晶玻璃盘上雕刻数字时标 ,玻璃盘不停扭转,时标只有在转到淡色的3点钟位置时才会闪现。这个双时区设计操作简略单纯,只需按压9点钟位置的精妙按键 ,便可调校时区,每一按动一次,转盘便多转一小时 。

亚洲版RM 022的表壳以NTPT碳纤维制造 ,配搭5N红金表带。

欧宝app-官网下载

【读音】:

qī jìn jiāng jǔ bàn de 2015“zhōng biǎo yǔ gǔ jì ”yà zhōu gāo jí zhōng biǎo zhǎn shàng ,ruì shì zhì biǎo pǐn pái Richard Millelǐ chá dé mǐ lè jiāng huì zhǎn chū quán xīn RM 022zhòng páng háng háng qì shuāng shí qū tuó fēi lún shǒu biǎo de yà zhōu bǎn ,yǐ NTPTtàn xiān wéi zhì zào 。

RM 022jiē nà shǒu dòng shàng liàn tuó fēi lún jī xīn ,bèi yǒu shí 、fèn jí shuāng shí qū gōng xiào 。biǎo pán 11shí yǔ 12shí zhī jiān shè yǒu dòng lì zhù cún xiǎn shì (70xiǎo shí )。biǎo pán de shuāng shí qū xiǎn shì qì yǐ jí qí fán zá de jì néng zhì zào ,dàn yòng fǎ jiǎn pǔ ,qīng yì cāo zuò 。shǒu biǎo zhōng xīn de tòu míng lán bǎo shí shuǐ jīng bō lí pán shàng diāo kè shù zì shí biāo ,bō lí pán bú tíng niǔ zhuǎn ,shí biāo zhī yǒu zài zhuǎn dào dàn sè de 3diǎn zhōng wèi zhì shí cái huì shǎn xiàn 。zhè gè shuāng shí qū shè jì cāo zuò jiǎn luè dān chún ,zhī xū àn yā 9diǎn zhōng wèi zhì de jīng miào àn jiàn ,biàn kě diào xiào shí qū ,měi yī àn dòng yī cì ,zhuǎn pán biàn duō zhuǎn yī xiǎo shí 。

yà zhōu bǎn RM 022de biǎo ké yǐ NTPTtàn xiān wéi zhì zào ,pèi dā 5Nhóng jīn biǎo dài 。

Share this post

发表评论